Zmienne kanony piękna

bezbolesne przekłuwanie uszu

Kanony kobiecego piękna nie są stałe, ale zmieniają się wraz z epoką. Jak bardzo różniły się one na przestrzeni minionych lat, zauważyć możemy analizując dzieła sztuki pochodzące z poszczególnych okresów. Za pewnik bowiem możemy przyjąć, że artyści niezmiennie wybierali za swoje modelki kobiety, które w ich czasach uchodziły za wzór kobiecego piękna. Powstaje pytanie, co wpływało na kształtowanie właśnie takich, a nie innych kanonów piękna w poszczególnych okresach. Najbardziej oczywistą odpowiedzią wydaje się, że była to otaczająca współczesnych dla danej epoki ludzi rzeczywistość.

Wpływ mogły tu mieć rozmaite czynniki, począwszy od napływu na dane tereny ludów z innych obszarów i o zgoła odmiennych cechach budowy ciała, religii, warunków ekonomicznych i gospodarczych panujących na danym obszarze, itd. Niebagatelny wpływ na kształtowanie kanonów piękna miał też sposób postrzegania świata w poszczególnych okresach. Przykładowo, w średniowieczu, kiedy doczesność traciła na znaczeniu na rzecz rozwoju duchowego, odwracano się od uciech doczesnych, w tym dostatniego jedzenia. Efekt – ideał piękna tego okresu, to kobieta bardzo szczupła. W baroku doczesność i cielesność była bardzo ważna.

W rezultacie wzorem piękna tego okresu była kobieta o bujnych kształtach.